kiedy poszukuje się nieruchomości, spełniającej wszelkie oczekiwania nabywcy albo wynajmującego istotne jest by wstępnie dokonać oceny kryteriów, jakie nieruchomości mają spełniać. Pod tym względem szczególnie istotne jest między innymi branie pod uwagę takich kryteriów, które mają realizować Nieruchomości Łódź jak lokalizacja, układ funkcjonalności, powierzchnia użytkowa. Nie można pominąć faktu iż również standard wykonania mieszkania, domu, co z kolei ma wpływ na długookresowe koszty użytkowania danej nieruchomości.